Noční únik moči - co může znamenat?

Co je noční pomočování?

Noční pomočování říkáme situaci, kdy dochází k močení ve spánku u dítěte, které již dokáže kontrolovat své fyziologické potřeby v průběhu dne. Za často uváděnou hranici, kdy se noční pomočování již považuje za zdravotní problém, se považuje věk 5 let. Pokud k pomočování dochází méně než třikrát týdně, hovoříme o nepravidelném nočním pomočování.

Koho se týká noční pomočování?

Noční pomočování je mezi dětmi rozšířené po alergických onemocněních se jedná o druhý nejčastější chronický zdravotní problém u dětí. Častější je u chlapců nežli u děvčat.

Noční pomočování

 • Primární – související s vadami nebo nemocemi, jimiž dítě trpí od narození.
 • Sekundární – pomočování se objevuje znovu po nejméně 6 suchých měsících.
 • Monosymptomatické – pokud se jedná o jedinou poruchu.
 • Polysymptomatické – vyskytuje-li se společně s jinými příznaky, například naléhavým nucením na močení, častým močením, nestabilitou močového měchýře.

Co způsobuje noční pomočování?

Kromě obecných příčin inkontinence u dětí může mít noční pomočování následující pozadí:

 • genetické – nejnovější výzkumy ukazují, že hlavní příčiny problému mohou být podmíněny geneticky; vědci izolovali gen zodpovědný za noční pomočování a všimli si, že je dědičný – pravděpodobnost, že dítě, jehož jeden nebo oba rodiče se v dětství v noci pomočovali, se bude v noci pomočovat také, je velmi vysoká;
 • porucha denního mikčního cyklu – namísto spadku poklesu tvorby moči se pozoruje její zesílení, což souvisí se sníženou tvorbou hormonu zodpovědného za regulaci cyklu (vazopresín);
 • snížená kapacita močového měchýře během spánku ve srovnání s kapacitou v průběhu dne;
 • porucha probouzení – v důsledku nedostatečně rozvinuté nervové soustavy mozek dítěte během spánku dostává informaci o potřebě vymočit se příliš pozdě nebo vůbec, dítě se nevzbudí a vymočí se ve spánku;
 • úrazy hlavy nebo míchy;
 • syndrom spánkové apnoe;
 • prožitá traumata, psychologické problémy, strach.

Noční pomočování je nejen fyziologický problém. Dítě, které jej prožívá, je stále více frustrované, nerozumí, co se s ním děje. Čím je dítě starší, tím více jej problém trápí. Také rodiče nebo jiné osoby pečující o dítě tuto situaci často nezvládají. Rána v rodině, kde se dítě v noci pomočuje, jsou často stresující a nepříjemná. Co proti tomu dělat?

Diagnostika a léčba

Každé dítě trpící úniky moči by se mělo společně rodičem nebo osobou, která o něj pečuje, vydat k lékaři. Je třeba provést vyšetření a stanovit správnou diagnózu. Příčinou nočního pomočování u dítěte může být nemoc, po jejímž vyléčení se nepříjemné mokré noci stanou minulostí.

Na co se může lékař ptát?

 • Kdy se potíže objevují – pouze ve dne, pouze v noci anebo ve dne i v noci – a jak často?
 • Objevily se úniky po déletrvající „suché” přestávce?
 • Snaží se dítě v průběhu dne kontrolovat močení tím, že si dřepne, zkříží nohy a podobně?
 • Jak často dítě chodí na záchod? Cítí při močení pálení nebo bolest?
 • Jak velké jsou úniky – jedná se o několik kapek nebo je mokré celé prádlo?
 • Stéká dítěti moč po nohou?
 • Trpí dítě jinými potížemi, například bolestmi břicha, zvýšením teploty bez zjevné příčiny?

Příklady vyšetření, která se provádějí za účelem stanovení diagnózy základní a kultivační vyšetření moči, stanovení koncentrace kreatininu, sodíku a draslíku v séru, hodnocení denního a nočního objemu moči na základě sběru moči, hodnocení fyziologického chování dítěte prostřednictvím analýzy mikčního deníku, sonografie břicha s hodnocením retence moči po vymočení. Lékař by měl vysvětlit dítěti i osobám, které o něj pečují, co je příčinou pomočování a jak problém zvládnout.

Velmi důležité je, aby dítě pochopilo a akceptovalo navrženou léčbu. Čím lepší spolupráce dítěte, rodičů a lékaře, tím větší šance na rychlé i účinné omezení nebo odstranění pomočování.

Co může navrhnout lékař

1. Nefarmakologická léčba

Tato léčba je do značné míry založena na tom, aby se dítě naučilo močení kontrolovat – nejprve ve dne, později v noci; může trvat několik a někdy i více než deset týdnů:

 • motivační terapie – spočívá v používání odměn za každou suchou noc a upuštění od trestu za pomočení – účast dítěte na ranním úklidu by neměla být trestem, ale přirozeným důsledkem pomočení; je třeba omezit používání pleny, protože snižují motivaci;
 • omezení příjmu tekutin večer a návštěv toalety bezprostředně před usnutím;
 • při „líném močovém měchýři” časté a pravidelné vyprazdňování močového měchýře;
 • připomínání, že je potřeba se jít vyčůrat;
 • používání enuretického alarmu, který dítě učí budit se za účelem vymočení, cílem je vydržet celou noc bez vyčůrání.
2. Farmakologická léčba

Volí se v závislosti na příčinách problému, trvá několik měsíců; je zaměřena na jeden z cílů:

 • snížení tvorby moči v noci;
 • zvýšení kapacity močového měchýře;
 • omezení hloubky spánku, aby se dítě mohlo probudit za účelem vymočení.

O úspěšné léčbě lze hovořit, pokud se počet mokrých nocí sníží o 90 %.

TENTO WEB POUŽÍVÁ, PODOBNĚ JAKO JINÉ WEBY, SOUBORY COOKIE. TYTO SOUBORY NÁM UMOŽŇUJÍ VYLEPŠOVAT TYTO WEBOVÉ STRÁNKY, ZLEPŠOVAT JEJICH FUNKCIONALITU A POSKYTOVAT VÁM TAK RELEVANTNĚJŠÍ SLUŽBY JAK NA WEBU, TAK I PROSTŘEDNICTVÍM DALSÍCH MÉDII. PROCHÁZENÍM WEBU VYJADŘUJETE SOUHLAS S JEJICH POUŽÍVÁNÍM. VÍCE INFORMACÍ O ZÁSADÁCH POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ
ROZUMÍM