Odstíny stáří

"Ničím jiným člověk tak rychle nezestárne jako tím, že neustále myslí na to, že stárne." Georg Christoph Liechtenberg Georg Christoph Liechtenberg

Stáří bývá označováno jako podzim života, druhé mládí, nebo zlaté roky. Toto je poslední etapa života – je nevyhnutelnou součástí života, kterou jednou zažije každý, jehož život nebyl tragicky ukončen už mládí. Je to období, kterým prochází každý jinak – je zde tolik odstínů stáří, jako je množství životních příběhů lidí.

Stárnutí je neustálý proces, který probíhá už od zrození. Jeho průběh závisí na genetických faktorech, životních podmínkách a na životního stylu.

Fáze stárnutí

Světová zdravotnická organizace rozděluje tento proces do 3 fází:

 • 60-75 let – mladší stáří
 • 75-90 let – stáří
 • 90 a více let – dlouhověkost

Po sobě jdoucí etapy zahrnují vývoj fyziologické a psychické senility:

 • postupné zhoršování tělesného stavu, mentality a nezávislosti,
 • rostoucí omezení schopnosti sociální přizpůsobivosti – tzv. sociální stárnutí,
 • zvýšená závislost od ostatních.

Jak vnímáme seniory?

Způsob, jakým vnímáme seniory, závisí na mnoha faktorech. Mladí lidé, osoby středního věku, a staří lidé, ti všichni vnímají jinak. Hranice stáří jsou dány pouze přibližně. Často se stává, že lidé, kterým je více než 60 let, se cítí mladí, a jsou daleko od toho, aby se považovali za staré, takže věková hranice stáří je flexibilní.

Kdo je považován za starého bez ohledu na věk? Osoba, která přestala být aktivní a ztratila svoji vitalitu – na takové osobě jsou příznaky stárnutí zřejmé.

O stáří existuje mnoho stereotypů, a ty ovlivňují způsob, jakým vnímáme starší lidi. „Kult mládí“, který ve společnosti převažuje, často způsobuje přehlížení starších lidí – jedná se o jejich vyřazení z profesního života a z života ve společnosti. Je to pravý opak respektujícího a milého přístupu, kterým jsme ke starým lidem povinováni.

Barvy stáří

Stárnutí má své výhody. Je to doba, kdy lidé zažívají své „druhé mládí“. Podívejte se, jaké jsou výhody zlatého věku:

Krása stáří 
 • Zvyšuje množství volnočasových možností na konci profesní kariéry. Člověk se může věnovat realizování svých zájmů, odpočinku nebo cestování.
 • To je doba, kdy přijdou vnoučata – můžete využít množství volného času a svými životními zkušenostmi pomoci jejich růstu.
 • Mnoho lidí se rozhodnete pro dobrovolnou práci a využívá svých schopností a času ve prospěch druhých.
 • Univerzity třetího věku nabízejí další druh studia těm, kteří hledají poznání – pokud neměli čas studovat až do teď, odchod do důchodu tuto možnost nabízí. Můžete se také zúčastnit mnoha aktivačních programů pro lidi ve věku 50 + nebo 60 + – tyto programy často dotován\ Evropskou unií.

Nejčastější odpovědí na otázku, čeho se nejvíce bojí, bývá – stárnutí. Co způsobuje to, že někteří lidé tímto způsobem o stárnutí uvažují?

Nevýhody stárnutí
 • Pro některé lidi je stárnutí spojené s mnoha neduhy, které se vyvíjejí s věkem – abychom jmenovali alespoň některé, jsou to močová inkontinence, poruchy paměti, osteoporóza, revmatismus, obezita, demence.
 • Snížení tělesné zdatnosti – to vede k závislosti na ostatních a přináší rostoucí frustraci z důvodu nedostatku nezávislosti.
 • Mnoho starých lidí si myslí, že jsou zbyteční a že společnost je odmítá. Často jsou tyto pocity doprovázené samotou – partner nebo přátelé stejného věku odchází, děti žijí svůj vlastní život.
 • Zhoršení kvality života – důchody jsou nižší než mzdy za práci na plný úvazek.
 • Starší lidé se bojí smrti, pociťují smutek, protože se jejich život chýlí ke konci. Přemýšlí o promarněných příležitostech a nesplněných snech, a to je depresivní.

Mít rád něčí stáří – jak pomoci?

Obvykle se stářím setkáváme u našich rodinných příslušníků. Ne vždy víme, co říct, jak přistupovat k takovéto osobě a jak pomoci, abychom ale neranili city této osoby.

Několik užitečných tipů 
 • Nevnucujte vaši pomoc – nezapomínejte, že starý člověk není velké dítě, a má právo rozhodovat o svém životě. To zahrnuje také právo přijmout nebo odmítnout vaši pomoc.
 • Starší lidé potřebují smysl života – jedná se činnost, kterou vyplní svůj volný čas, zapojí svou mysl a budou mít co dělat. Co je pro tuto osobu nejlepší, to závisí na jejím zdraví, fyzické kondici a potřebách.
 • Starší lidé si zaslouží úctu a ohleduplnost k jejich důstojnosti – být nablízku nemocným lidem je obzvláště citlivá věc – tito lidé se vzdávají své nezávislosti a musí se spoléhat na pečovatele.
 • Navrhněte milované osobě, o kterou se staráte, aby začala cvičit – pravidelné cvičení zlepší náladu a pomáhá udržet se fit.
 • Je-li osoba, o kterou se staráte, nemocná – zajistěte pro ni lékařskou a ošetřovatelskou péči, a postarejte se o její pohodlí.
 • Pokud váš blízký potřebuje péči, ale není možné mu ji poskytnout, využijte pomoci profesionálních zdravotních ošetřovatelů nebo dobrovolných pracovníků.
 • U starších lidí se může objevit problém inkontinence moči, anebo se může zhoršit stav již stávající inkontinence. Často se stává, že když starý člověk zjistí tuto skutečnost, odmítá ji přijmout, a odmítá i myšlenku, že tento problém týká právě jeho. Existuje mnoho způsobů, jak přesvědčit takovou osobu o užitečnosti absorpčních výrobků – promluvte si se svým blízkým, ukažte mu nebo jí, nějaké informační materiály. Klíčovými slovy jsou diskrétnost, pohodlí a prevence nepříjemného zápachu. O absorpčním sortimentu Seni si přečtěte více zde.
Tento web používá, podobně jako jiné weby, soubory cookie. Tyto soubory nám umožňují vylepšovat tyto webové stránky, zlepšovat jejich funkcionalitu a poskytovat vám tak relevantnější služby jak na webu, tak i prostřednictvím dalsích médii. Procházením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací o zásadách používání souborů.
Rozumím