Právní informace

Majitel servisu Majitelem tohoto servisu je firma Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., (dále jen: TZMO) se sídlem v Polsku, v Toruni, ul. Żółkiewskiego 20/26, obchodní rejstřík č. 0000011286. Informace obsažené v servisu Obsah servisu je informativní povahy, pokud se jedná o otázky související se společnostmi tvořícími kapitálovou skupinu TZMO, a také o výrobky kapitálové skupiny TZMO, a užitné povahy, pokud se jedná o službu newsletter a přístupu pro oprávněnou skupinu osob. Informace obsažené v servisu nepředstavují prodejní nabídku. V souvislosti s tím na jejich základě nemůže dojít k uzavření smlouvy o prodeji. Majitel servisu může v servisu provést změny, aniž by jej na to předem upozorňoval a uváděl příčinu. Služby poskytované v servisu Majitel servisu poskytuje následující služby: newsletter poskytování přístupu k odborným informacím pro oprávněnou skupinu osob Služba newsletter spočívá v objednání doručování informací ze servisu. Periodicita zasílání materiálů není stanovena. Majitel servisu nezodpovídá za nedoručení objednaných informací z objektivních příčin, nezávislých na majiteli. Přístup k odborným informacím vyžaduje vyplnění registračního formuláře a vyjádření souhlasu s podmínkami uvedenými v pravidlech přístupu pro registrované uživatele. Výše uvedené služby jsou poskytovány bezplatně, není stanovena minimální ani maximální doba jejich poskytování. Každý uživatel, který provede registraci, obdrží individuální přístupové údaje. Náklady na spojení se serverem, na němž se nachází servis, hradí uživatel. Procedura registrace Služby je možné využívat po vyplnění registračního formuláře, v němž se vyžaduje uvedení jména a/nebo příjmení a adresy elektronické pošty a vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů, stiskem tlačítka “Souhlasím” v rozsahu podrobně popsaném v dokumentu Politika ochrany soukromí. Uživatelský účet lze zrušit v libovolně zvoleném termínu. Jiná činnost provozovaná v rámci servisu Prostřednictvím servisu mohou být uskutečňovány věrnostní programy, soutěže a promo akce, a také průzkumy trhu a spotřebitelské průzkumy. Podrobné podmínky jejich provádění budou uvedeny v pravidlech. Účast na výše uvedených činnostech bude možná po přijetí podmínek daných pravidel prostřednictvím formuláře. Zodpovědnost majitele Majitel servisu nenese zodpovědnost za využití osobních údajů třetími osobami, za veškeré aktivity jiných subjektů porušující zákon a další okolnosti nezávislé na majiteli. Veškeré informace obsažené v servisu byly zpracovány v dobré víře. Majitel nenese zodpovědnost za obsah, pravdivost, přesnost a úplnost informací na internetových stránkách mimo jeho servis, k nimž vedou hypertextové odkazy. Odkazy na externí stránky jsou označeny modrou barvou fontu. Rozhodné právo Používání servisu se řídí polskými zákony a ve všech věcech souvisejících s používáním servisu se uplatňují příslušné předpisy platné v Polské republice. Autorská práva Obsah stránek servisu je chráněn autorským právem a nemůže být upravován, kopírován ani šířen bez souhlasu majitele servisu. Tisk obsahu stránek servisu je povolen výhradně pro soukromé použití. Pro veškeré jiné formy využití obsahu servisu je nutný písemný souhlas majitele servisu. Ochrana ochranných známek a obchodních názvů Ochranné známky a obchodní názvy použité v servisu jsou předmětem ochrany v souladu s příslušnými právními předpisy. Je zakázáno využívat nebo měnit výše uvedená označení bez předchozího souhlasu příslušné společnosti kapitálové skupiny TZMO. TZMO NE zaručuje bezporuchovost a bezchybnost fungování servisu ani odstranění vzniklých chyb. Nezaručuje také, že server, na němž je servis umístěn, je prostý virů a jiných škodlivých prvků. Výhrada týkající se obsahu TZMO si vyhrazuje právo kdykoliv měnit nebo doplňovat ustanovení výše uvedené právní doložky.
Tento web používá, podobně jako jiné weby, soubory cookie. Tyto soubory nám umožňují vylepšovat tyto webové stránky, zlepšovat jejich funkcionalitu a poskytovat vám tak relevantnější služby jak na webu, tak i prostřednictvím dalsích médii. Procházením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací o zásadách používání souborů.
Rozumím