Právní informace

Majitel webových stránek

Majitelem těchto stránek je firma Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., (dále jen: TZMO) se sídlem v Polsku, v Toruni, ul. Żółkiewskiego 20/26, obchodní rejstřík č. 0000011286. Informace obsažené na stránkách jsou informativní povahy, pokud se jedná o otázky související se společnostmi tvořícími kapitálovou skupinu TZMO, a také o výrobky kapitálové skupiny TZMO, a užitné povahy, pokud se jedná o službu newsletter a přístupu pro oprávněnou skupinu osob. Informace obsažené na stránkách nepředstavují prodejní nabídku. V souvislosti s tím na jejich základě nemůže dojít k uzavření smlouvy o prodeji. Majitel stránek na nich může provést změny, aniž by na to předem upozorňoval a uváděl příčinu.

Poskytované služby

Majitel stránek poskytuje následující služby: newsletter - poskytování přístupu k odborným informacím pro oprávněnou skupinu osob. Služba newsletter spočívá v objednání a doručování aktuálních informací z webových stránek. Periodicita zasílání materiálů není stanovena. Majitel webových stránek nezodpovídá za nedoručení objednaných informací z objektivních příčin, nezávislých na majiteli. Přístup k odborným informacím vyžaduje vyplnění registračního formuláře a vyjádření souhlasu s podmínkami uvedenými v pravidlech přístupu pro registrované uživatele. Výše uvedené služby jsou poskytovány bezplatně, není stanovena minimální ani maximální doba jejich poskytování. Každý uživatel, který provede registraci, obdrží individuální přístupové údaje. Náklady na spojení se serverem, na němž se nachází stránky, hradí uživatel. 

Registrace

Služby je možné využívat po vyplnění registračního formuláře, v němž se vyžaduje uvedení jména a/nebo příjmení a adresy elektronické pošty a vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů, stiskem tlačítka “Souhlasím” v rozsahu podrobně popsaném v dokumentu "Politika ochrany soukromí". Uživatelský účet lze zrušit v libovolně zvoleném termínu.

Jiná činnost provozovaná v rámci webových stránek

Prostřednictvím webových stránek mohou být uskutečňovány věrnostní programy, soutěže a promo akce, a také průzkumy trhu a spotřebitelské průzkumy. Podrobné podmínky jejich provádění budou uvedeny v pravidlech. Účast na výše uvedených činnostech bude možná po přijetí podmínek daných pravidel prostřednictvím formuláře.

Zodpovědnost majitele

Majitel webových stránek nenese zodpovědnost za využití osobních údajů třetími osobami, za veškeré aktivity jiných subjektů porušující zákon a další okolnosti nezávislé na majiteli. Veškeré informace obsažené na webových stránkách byly zpracovány v dobré víře. Majitel nenese zodpovědnost za obsah, pravdivost, přesnost a úplnost informací na internetových stránkách mimo jeho stránky, k nimž vedou hypertextové odkazy. Odkazy na externí stránky jsou označeny modrou barvou fontu.

Rozhodné právo

Používání webových stránek se řídí polskými zákony a ve všech věcech souvisejících s jejich používáním se uplatňují příslušné předpisy platné v Polské republice.

Autorská práva

Obsah stránek je chráněn autorským právem a nemůže být upravován, kopírován ani šířen bez souhlasu majitele. Tisk obsahu stránek je povolen výhradně pro soukromé použití. Pro veškeré jiné formy využití obsahu stránek je nutný písemný souhlas majitele.

Ochrana ochranných známek a obchodních názvů

Ochranné známky a obchodní názvy použité na webových stránkách jsou předmětem ochrany v souladu s příslušnými právními předpisy. Je zakázáno využívat nebo měnit výše uvedená označení bez předchozího souhlasu příslušné společnosti kapitálové skupiny TZMO. TZMO nezaručuje bezporuchovost a bezchybnost fungování stránek ani odstranění vzniklých chyb. Nezaručuje také, že server, na němž jsou stránky umístěn, je prostý virů a jiných škodlivých prvků.

Výhrada týkající se obsahu

TZMO si vyhrazuje právo kdykoliv měnit nebo doplňovat ustanovení výše uvedené právní doložky.

Tento web používá, podobně jako jiné weby, soubory cookie. Tyto soubory nám umožňují vylepšovat tyto webové stránky, zlepšovat jejich funkcionalitu a poskytovat vám tak relevantnější služby jak na webu, tak i prostřednictvím dalsích médii. Procházením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací o zásadách používání souborů. Rozumím