Zdravé emoce

Rozhodneme-li se osobně starat o blízkou osobu, která potřebuje stálou péči, musíme počítat s tím, že budeme vystaveni mnoha emocím – jak jejím, tak svým vlastním. Často se jedná o silné a extrémní emoce, dochází k výkyvům nálad.

Jaké pocity se objevují nejčastěji?

Pečující:
Nemocný:
 • zlost
 • hněv
 • bezmoc
 • pocit beznaděje
 • nevěříme v úspěch léčby/rehabilitace
 • depresivní stavy
 • bolesti hlavy
 • bolesti svalů
 • extrémní únava
 • potřeba izolovat se od světa
 • špatná nálada
 • podrážděnost
 • netrpělivost
 • agrese
 • problémy v mezilidských vztazích
 • sexuální poruchy
 • strach
 • hněv
 • bezmoc
 • osamění
 • nepochopení
 • pocit beznaděje
 • nedůvěra v úspěch léčby/rehabilitace
 • demotivace
 • agrese
 • ponížení
 • pocit nespravedlnosti
 • podrážděnost
 • netrpělivost
 • potřeba izolovat se od světa
 • odevzdanost
 • žal

Nemocný se soustředí hlavně na své pocity, nicméně pečující se musí starat nejen o to, jak se cítí nemocný, ale i on sám.

Co udělat pro zdravé prožívání emocí?

Zbavte se stereotypů

Zbavte se stereotypů, které v sobě nosíte a které se týkají postižení, nemocí, handicapů. Není to jednoduché, ale prolomením bariér, které tvoří naše přesvědčení, můžete „zlomit kletbu” toho, s čím přicházíte do styku. Zbavíte-li se schematického myšlení, nebudete obšťastňovat nemocného proti jeho vůli a nabízet mu řešení, která se zdají v dané situaci správná Vám. Bude pro Vás snazší udržet si objektivitu a přistupovat k nemocnému jako k člověku, nikoliv jako k předmětu.

Překonejte svůj stud

Překonejte svůj stud související s fyziologickými procesy jiného člověka. Pomozte prolomit tento stud i nemocnému. Je to velmi obtížné a vyžaduje to mnoho taktu. Bez ohledu na to, zda pouze pomáháte s každodenní hygienou, nebo provádíte kompletní očistu nemocného, nezapomeňte, že člověk cítí stud, má-li se ukazovat jinému člověku nahý, obzvláště při tělesném handicapu. Buďte taktní v chování i slovech.

Naučte se empatii

Naučte se empatii – zamyslete se, jak se může cítit nemocný, co prožívá, a zkuste to pochopit. Zamyslete se, co byste cítili v podobné situaci a co udělat, aby tyto emoce byly co nejpozitivnější. Poslouchejte a sledujte člověka, o kterého pečujete – každý člověk potřebuje trochu jinou péči, snažte se poskytnout svému blízkému to, co potřebuje.

Připravte se na výkyvy nálad

Připravte se na výkyvy nálad – svých i nemocného. Uvědomte si, že máte právo prožívat různé emoce, je ale dobré si je uvědomovat. Pozitivní emoce využijte k budování vzájemného vztahu, důvěry a zvyšování motivace. Pro negativní emoce hledejte bezpečné vyústění:

Nikdy nevyužívejte proti nemocnému svou převahu

Nikdy nevyužívejte proti nemocnému převahu, kterou nad ním jako pečující máte. Pamatujte, že pro nemocného je často ponižující a nepříjemné už jen to, že je na někom závislý. Svou převahu tedy využívejte rozvážně a ve prospěch nemocného – motivujte jej k aktivitě, předávejte mu pozitivní energii.

Nepoužívejte žádné násilí

Nepoužívejte žádné násilí – ani fyzické, ani slovní. Používáte-li násilí, ukazujete svou bezmoc a ubližujete jak sobě, tak blízkému člověku.

Buďte asertivní

Buďte asertivní – respektujte práva nemocného, ale mějte také úctu sami k sobě. Nedělejte za nemocného všechno, zejména tehdy, pokud jeho stav umožňuje provádět běžné činnosti. Uvidíte, kolik uspokojení může nemocnému přinést samostatnost.

Pamatujte, že gestem lze vyjádřit více než slovy

Pamatujte, že gestem lze vyjádřit více než slovy. Své nervy uklidnit a zmírnit utrpení nemocného můžete dotykem, pohledem plným pochopení, úsměvem. Tyto okamžiky nám pomohou se ztišit, vydechnout si a cítit se lépe.

Dodržujte jednoduchá pravidla

Dodržujte jednoduchá pravidla – to vám pomůže předcházet mnoha negativním reakcím nemocného:

Efektivní pečující musí být hlavně odpočatý

Efektivní pečující musí být hlavně odpočatý. Potřebujete občas dobít baterky a odtrhnout se od každodenních starostí. Snažte se zorganizovat si čas tak, abyste měli alespoň několik hodin týdně jen pro sebe, na uspokojování Vašich vlastních potřeb. Neizolujte se od lidí, nevzdávejte se společenského života, setkání s přáteli.

Nebojte se požádat o pomoc

Nebojte se požádat o pomoc. Pokud nemáte nikoho, kdo by Vás v péči vystřídal, využijte pomoc zvenčí. Je možné, že ve Vašem okolí působí organizace, které by Vám mohly pomoci – některé z nich mají speciální dobrovolníky nebo profesionální ošetřovatele, které si lze pronajmout na několik hodin. Nepokoušejte se vše zvládnout sami – mohl by to být úkol nad Vaše síly.

Můžete využít pomoci psychologa

Pokud nezvládáte své emoce, můžete využít pomoci psychologa – objektivní pohled zvenčí a profesionální názor opravdu dokáže změnit přístup, pomoci zvládnout novou situaci a s emocemi pracovat. Věřícím často pomáhá rozhovor s duchovním, existuje také řada sdružení nebo skupin vzájemné podpory, které Vám mohou pomoci zvládnout těžké chvíle.

Pečujte o své tělo

Pečujte o své tělo – péče o nemocného si žádá mnoho sil, je tedy dobré posílit tělo cvičením. Zvláštní pozornost věnujte svým zádům, zvláště pokud každý den musíte nemocného opakovaně přemisťovat. Snažte se co nejvíce odpočívat a relaxovat s použitím různých relaxačních technik. Dobré výsledky přináší muzikoterapie, která může být vhodná i pro nemocného. Hudba přináší klid mysli a zlepšuje náladu.

Zvažte všechna pro a proti

Pokud stojíte před rozhodnutím o předání nemocného do péče specializovaného zařízení – léčebny dlouhodobě nemocných, hospice, domova pro seniory – zvažte všechna pro a proti. Někdy je to nejlepší řešení pro všechny, neobviňujte se tedy za to, že jste rozhodli o předání nemocného do institucionální péče. Snažte se však, aby se nemocný necítil opuštěný – navštěvujte a povzbuzujte jej co nejčastěji.

Tento web používá, podobně jako jiné weby, soubory cookie. Tyto soubory nám umožňují vylepšovat tyto webové stránky, zlepšovat jejich funkcionalitu a poskytovat vám tak relevantnější služby jak na webu, tak i prostřednictvím dalsích médii. Procházením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací o zásadách používání souborů. Rozumím